ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Α' ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800966515
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:145927240000

Η εταιρεία "ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Α’ ΙΚΕ" συστάθηκε το 2018.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Μέλισσα Λάρισας.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί στο ποσό των 5.000€ (πέντε χιλιάδων ευρώ) και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.  

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Δημήτριος Στάικος του Νικολάου και της Περιστέρας

Μέλισσα Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Νικόλαος Στάικος του Δημητρίου και της Μαρίας

Μέλισσα Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Παναγιώτα Καραφυλλιά του Χρήστου και της Αναστασίας

Μέλισσα Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Φρειδερίκη Χριστοδούλου του  Αποστόλου και της Αικατερίνης

Ραψάνη Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Περιστέρα Χριστοδούλου του  Αποστόλου και της Αικατερίνη

Λάρισα, επί της οδού Ναυαρίνου 17

Κεφαλαιακές εισφορές

 

Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο Δημήτριος Στάικος του Νικολάου.

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 view download