ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ Β' ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800968281
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:145959740000

Η εταιρεία "ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ ΒΙΚΕ" συστάθηκε το 2018.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Τερψιθέα Λάρισας .

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί στο ποσό των 135.000€ (εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ) και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.  

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ιωάννης Κυριτσάκας του Βάιου και της Ζωής 

Τερψιθέα Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Ελένη Θεοχάρη του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς

Τερψιθέα Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Αθανάσιος Κυριτσάκας του Βάιου και της Ζωής 

Τερψιθέα Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Βάιος Κυριτσάκας του Αθανασίου και της Σταυρούλας 

Τερψιθέα Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Αθηνά Θεοχάρη του Αργυρίου και της Γεωργίας 

Τερψιθέα Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

 

 Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο Ιωάννης Κυριτσάκας του Βάιου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 view download