ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ Α' ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800974816
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:146100740000

Η εταιρεία "ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ Α ΙΚΕ" συστάθηκε το 2018.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Κυπάρισσο Λάρισας.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί στο ποσό των 5.000€ (πέντε χιλιάδων ευρώ)  και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.  

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Θωμάς Παυλόπουλος του Αθανάσιου και της Κωνσταντινιάς

Κυπάρισσος Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Ιωάννης Παυλόπουλος του Θεοδώρου και της Γεωργίας

Κυπάρισσος Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Αθανάσιος Παυλόπουλος του Θωμά και της Ελένης

Κυπάρισσος Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Άννα Ευαγγελία Ζαγκότη του Δημητρίου και της Φωτεινής

Κυπάρισσος Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Θεοδώρα Τούλιου του Μαργαρίτη και της Μαρίας

Κυπάρισσος Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

 

Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο Θωμάς Παυλόπουλος του Αθανάσιου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 view download