ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ Α' ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800985044
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:146323240000

Η εταιρεία "ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ Α’ ΙΚΕ" συστάθηκε το 2018.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Μηλέα Σαρανταπόρου, Θέση Χατζηγώγου.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί στο ποσό των 5.000€ (πέντε χιλιάδων ευρώ) και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.  

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Κωνσταντίνος Γεωργάκης του Ιωάννη και της Ευαγγελίας

Σαραντάπορο Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Ιωάννης Γεωργάκης του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής

Σαραντάπορο Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Χρήστος Γεωργάκης του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής

Σαραντάπορο Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Μαρία Φουρκιώτη του Βασιλείου και της Ελένης

Λιβάδι Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Γεώργιος Δήμου του Κωνσταντίνου και της Ελευθερίας

Σαραντάπορο Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

 

Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο Κωνσταντίνος Γεωργάκης του Ιωάννη.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 view download