ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α' ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800993542
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:146516440000

Η εταιρεία " ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α΄ Ι.Κ.Ε " συστάθηκε το 2018.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Ζάππειο Λάρισας .

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί στο ποσό των 90.000€ (ενενήντα χιλιάδων ευρώ) και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.  

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Γεώργιος Ζαχαρής του Περικλή και της Ευθαλίας

Καλό Νερό Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Περικλής Ζαχαρής του Γεωργίου και της Αρετής

Καλό Νερό Λάρισας 

Κεφαλαιακές εισφορές

Μαρία-Αναστασία Παρλάντζα του Αποστόλου και της Ελένης

Ζάππειο Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Απόστολος Παρλάντζας του Δημητρίου και της Μαρίας

Ζάππειο Λάρισας 

Κεφαλαιακές εισφορές

Δημήτριος Παρλάντζας του Αποστόλου και της Σωτηρίας

Ζάππειο Λάρισας 

Κεφαλαιακές εισφορές

 

Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο Απόστολος Παρλάντζας του Δημητρίου και της Μαρίας.

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 view download