ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α' ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800994305
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:146532940000

Η εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α΄ Ι.Κ.Ε. ” συστάθηκε το 2018.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Ζάππειο Λάρισας.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί στο ποσό των 5.000€ και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.  

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Γεώργιος Παρλάντζας του Αποστόλου και της Σοφίας

Ζάππειο Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Γεώργιος Παρλάντζας του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας 

Ζάππειο Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Δημήτριος Παρλάντζας του Αποστόλου και της Σοφίας

Ζάππειο Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Κωνσταντίνος Χαρισούλης του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας

Ζάππειο Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Δήμητρα Παρλάντζα του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας

Ζάππειο  Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

 

Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο Γεώργιος Παρλάντζας του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 view download