ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΠΠΕΙΟΥ Α' ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800994378
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:146533440000

Η εταιρεία " ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΠΠΕΙΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε. " συστάθηκε το 2018.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Ζάππειο Λάρισας.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί στο ποσό των 250.000€ (διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.  

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Απόστολος Παρλάντζας του Γεωργίου και της Δήμητρας

Ζάππειο Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Κωνσταντίνος Παρλάντζας του Γεωργίου και της Δήμητρας

Ζάππειο Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Ιωάννα Πάνου του Γεωργίου και της θεοδώρας

Ζάππειο Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Σοφία Σταυρίδου του Γεωργίου και της Αρετής

Ζάππειο Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Νικόλαος – Γεώργιος Σταυρίδης του Ανδρέα και της Σοφίας

Δίλοφο Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

 

Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο Απόστολος Παρλάντζας του Γεωργίου και της Δήμητρας.

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 view download