ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Α' ΙΚΕ

ΑΦΜ: 800995941
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:146570540000

Η εταιρεία " ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε. " συστάθηκε το 2018.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Καλό Νερό Λάρισας .

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί στο ποσό των 5.000€ και αποτελείται εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές. Δεν υπάρχουνε εγγυητικές εισφορές.  

Τα μέλη της εταιρείας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Γεώργιος Μαχάς του Ηλία και της Αμαλίας

Καλό Νερό Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Ευδοκία Κυρίτση του Νικολάου και της Βασιλικής

Καλό Νερό Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Νικόλαος Αγγελουσόπουλος του Αθανασλιου και της Ευδοκίας

Καλό Νερό Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Γεώργιος Αγγελουσόπουλος του Χρήστου και της Βαισλικής

Καλό Νερό Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Αθανάσιος Αγγελουσόπουλος του Χρήστου και της Βασιλικής

Καλό Νερό Λάρισας

Κεφαλαιακές εισφορές

Γεώργιος Αγγελουσόπουλος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας
Καλό Νερό ΛάρισαςΚεφαλαιακές εισφορές

 

Διαχειριστής της εταιρείας έχει οριστεί ο Γεώργιος Μαχάς του Ηλία και της Αμαλίας.

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 view download

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 view download